Στη Θεσσαλονίκη το Χειμερινό των προαγωνιστικών

Έπειτα από μία μακρά περίοδο αναμονής και αναταραχής με τα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης, η υπόθεση φαίνεται να βαίνει προς ευτυχή κατάληξη. Την Τετάρτη 26/2 αποφασίστηκε το Χειμερινό πρωτάθλημα των προαγωνιστικών κατηγοριών (9-10-11-12 ετών) να πραγματοποιηθεί στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης.

 Οι αγώνες θα τελεστούν σε τέσσερις αγωνιστικές ενότητες στις 8 & 9 Μαρτίου 2014 και το πρόγραμμα θα είναι το εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ – ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Α' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – Σάββατο ώρα 10.00
1. 50μ. Ελεύθερο Αγόρια 9-10-11-12 ετών
2. 50μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9-10-11-12 «
3. 50μ. Πρόσθιο Αγόρια 9 «
4. 50μ. Πρόσθιο Κορίτσια 9 «
5. 200μ. Πρόσθιο Αγόρια 11-12 «
6. 200μ. Πρόσθιο Κορίτσια 11-12 «
7. 800μ. Ελεύθερο Αγόρια 12 «
8. 800μ. Ελεύθερο Κορίτσια 12 «
9. 4Χ50μ. Μ.Ομαδική Αγόρια 9-10 «
10. 4Χ50μ. Μ.Ομαδική Κορίτσια 9-10 «

 

Β' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – Σάββατο ώρα 17.00
1. 50μ. Πεταλούδα Κορίτσια 9-10-11-12 «
2. 50μ. Πεταλούδα Αγόρια 9-10-11-12 «
3. 50μ. Ύπτιο Κορίτσια 9 «
4. 50μ. Ύπτιο Αγόρια 9 «
5. 100μ. Ελεύθερο Κορίτσια 10-11-12 «
6. 100μ. Ελεύθερο Αγόρια 10-11-12 «
7. 200μ,. Ύπτιο Κορίτσια 11-12 «
8. 200μ. Ύπτιο Αγόρια 11-12 «
9. 4Χ50μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9 «
10. 4Χ50μ. Ελεύθερο Αγόρια 9 «
11. 4Χ200μ. Ελεύθερο Κορίτσια 12 «
12. 4Χ200μ. Ελεύθερο Αγόρια 12 «

 

Γ' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – Κυριακή ώρα 09.00
1. 200μ. Ελεύθερο Αγόρια 10-11-12 «
2. 200μ. Ελεύθερο Κορίτσια 10-11-12 «
3. 100μ. Πρόσθιο Αγόρια 10-11-12 «
4. 100μ. Πρόσθιο Κορίτσια 10-11-12 «
5. 50μ. Ύπτιο Αγόρια 10-11-12 «
6. 50μ. Ύπτιο Κορίτσια 10-11-12 «
7. 100μ. Πεταλούδα Αγόρια 11-12 «
8. 100μ. Πεταλούδα Κορίτσια 11-12 «
9. 4Χ100μ. Ελεύθερο Αγόρια 10-11-12 «
10. 4Χ100μ.Ελεύθερο Κορίτσια 10-11-12 «

 

Δ' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – Κυριακή ώρα 16.00
1. 50μ. Πρόσθιο Κορίτσια 10-11-12 «
2. 50μ. Πρόσθιο Αγόρια 10-11-12 «
3. 400μ. Ελεύθερο Κορίτσια 11-12 «
4. 400μ. Ελεύθερο Αγόρια 11-12 «
5. 100μ. Ύπτιο Κορίτσια 10-11-12 «
6. 100μ. Ύπτιο Αγόρια 10-11-12 «
7. 200μ. Μ,Ατομική Κορίτσια 10-11-12 «
8. 200μ. Μ.Ατομική Αγόρια 10-11-12 «
9. 4Χ100μ. Μ.Ομαδική Κορίτσια 11-12 «
10. 4Χ100μ.Μ.Ομαδική Αγόρια 11-12 «